Archives

All posts by Ingmar Kristiansson

Tillsammans med 7 fotointresserade besöktes i slutet av september Jaegersborg Dyrehave utanför Köpenhamn. Jag passade på att testa filmfunktionen i nya Nikon D500 med påkopplad Nikon 300mm/f2.8. Resultatet av mitt första videoförsök med kameran ser du här. Sekvenserna är sammanfogade i iMovie med nybörjarförstånd så gott det gick och med hänsyn till uppladdningsbegränsningar har filmen skurits ned till c:a 1 min i 720 p mediumkvalitet.

kronhjort-dyrehaven-jaegersborg-3

Tillsammans med ett antal medlemmar i Biofoto Sverige gjordes i auguisti en safari till lövgrodeland i Fyledalen m.m., Skåne. Många var de inte men bilder på de väna varelserna blev det ändå.

Håll till godo.

Jag fick först syn på en grodröv.

Grodröv

Får kolla lite försiktigt vem som kommit.

Grodtitt

Välkommen

Nyfiken

Då börjar jag väl posera då.

På vassbladet

Gääääsp.

Gääääsp

Ska jag komma närmre?

På väg upp

Halloweengroda

Halloweengroda

Slut för idag!

grodoga

 

 

Lördagen den 16 januari anordnade Naturskyddsföreningen i Göinge Naturfestival på Naturbruksgymnasiet i Osby.Flera fina föredrag och bildvisningar av bl.a. medlemmar i Naturfotograferna/N fanns att lyssna och titta till.

En naturfototävling hade likaså utlysts bland besökarna med Hans Kongbäck som enväldig jury. Min bild ”Skrakbak” av en dykande Storskrake, – en bland 54 tävlande bilder – föll juryn i smaken och utsågs till festivalens  vinnare, naturligtvis till stor glädje för mig.

Här är bilden.

Skrakbak

Skrakbak

Jag har haft den stora glädjen att tillsammans med 11 andra naturfotografer få göra en fotoexpedition på Svalbard huvudsakligen på M/S Origo under ledning av den välkände naturfilmaren Bo Kristiansson, i huvudsakligt syfte att fota den arktiska naturen och faunan under 10 dygn i maj 2015. Svalbard/Spettsbergen består av mängder av öar huvudsakligen istäckta varav de största är Spettsbergen och övriga historiskt klingande Nordenskiolds Land, Oscar II Land, Haakon VII Land, Prins Carls Forland, Andre Land och Nordaustlandet m.fl. Den ständiga packisen styr möjligheterna till framkomlighet med isförstärkta skepp och för vår del blev det västsidan från Sörkapp i söder vid 77°N till norr över Haakon VII:s Land strax söder om 81°N strax intill nordpolsisen.

Svalbard med ständig permafrost, tillhör Norge men har ingen ursprungsbefolkning utan befolkas av gästarbetare från länder som anslutit sig till Spettsbergstraktaten, huvudsakligen ryssar och norrmän. Stenkolsbrytning har varit och är alltjämt den huvudsakliga näringen medan även internationella vetenskapliga aktiviteter förekommer i en icke ringa omfattning. Transporter sker till sjöss när så är möjligt eller med helikopter då vägar endast finns i mycket begränsad omfattning i Longyearbyn, Svalbards centrum. Befolkningen uppgår till c:a 3.000 personer och minst lika många isbjörnar lär finnas.

Runt Svalbard finns mängder av arktiska fågelarter som alkor, grisslor, spettsbergsgås m.m. liksom valrossar och sälarter. Val förekommer likaså. Däggdjuren utgöres av vildren, polarräv och isbjörn, den senare fastslagen som maritimt djur.

Här nedan följer några bilder från landskapet, fågelliv och isbjörn givetvis.

Fler bilder finns att beskåda för den intresserade under fliken ”Svalbard” (under uppbyggnad).

001

 

005

121

044

006

012

013

015

009

020

022

024

025

026

027

028

033

034

037

056

061

069

088

078

093

103

109

110

112

115

130